9010, гр. Варна, ул. "Д-р Иван Басанович" №118

0878 300 513

Сдружение с нестопанска цел АЛТРУИСТ

Follow Us

Обучение за придобиване на умения

Включва следните дейности за застъпничество и посредничество на потребителите относно:

  • дейности за позитивиране на начините за разрешаване на емоционални конфликти и овладяване на поведението;
  • дейности за преодоляване липсата на мотивация за полагане на системен труд;
  • дейности за преодоляване на трудностите при възстановяване на социалните връзки, както и на неспособността за изграждане на социални взаимоотношения с околните;
  • дейности за придобиване на социални умения, които да доведат до възможност за реализация на пазара на труда;
  • дейности по преосмисляне на нагласите по отношение на образованието, което потребителят има до момента;
  • дейности по мотивиране на потребителя да положи усилия за повишаване на образователния си ценз и професионалните си знания и умения.

Files for download