Проекти

Изграждане и позитивиране на адекватни социални умения у пълнолетни правонарушители (18-25 години) с проблемна и/или история на употреба на наркотици, излежаващи ефективни наказания във Варненския зат...

Място на изпълнение на проекта: Затвора - Варна Период на изпълнение: 01.04.2015 - 30.08.2015 (5 месеца) Източник на финансиране: Дирекция „Превенции” към Община Варна Конкретни цели на проекта:      Защита от домашно...

Подробно