9010, гр. Варна, ул. "Д-р Иван Басанович" №118

0878 300 513

Сдружение с нестопанска цел АЛТРУИСТ

Follow Us

Общностна работа

Включва следните дейности за застъпничество и посредничество на потребителите относно:

  • дейности, които се осъществяват в общности или групи, на лица, пребивавали и/или пребиваващи в пенитенциарни заведения, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие;
  • дейности по преодоляване на шока от сблъсъка с напълно различните правила, по които функционира общностната група, в която се озовава потребителя;
  • дейности по улесняване приобщаването към променената средата;


  • дейности за позитивиране на социалните умения, в резултат на които се е стигнало до извършването на престъпление;

Files for download