9010, гр. Варна, ул. "Д-р Иван Басанович" №118

0878 300 513

Сдружение с нестопанска цел АЛТРУИСТ

Follow Us

Терапия и рехабилитация

Която включва:

  • дейности за развиване, възстановяване, поддържане и/или подобряване на социални умения, загубени по време на престоя в контролирана среда;
  • дейности за подобряване на уменията за комуникация;
  • дейности за позитивиране на начините за разрешаване на емоционални конфликти и овладяване на поведението;
  • дейности за компенсиране последиците от десоциализацията;
  • дейности за понижаване на тревожността и подобряване на самооценката;
  • социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване;
  • дейности за възстановяване и поддържане на психическото равновесие;
  • дейности за преодоляване на социалната аномия;
  • дейности за позитивиране на афилиацията;

Files for download