Социални услуги

Социални услуги в условията на ограничена свобода

Корекционни и ресоциализационни програми, oрганизиране на курсове за придобиване на професионална квалификация, oрганизиране на спортни състезания и културно-масови мероприятия за лишени от свобода, изтърпяващи ефективни присъди в пенитенциарно заведение....

Подробно