Фамилно консултиране

Член от семейството ви е излязъл от пенитенциарно заведение. Не знаете какво да очаквате от него. Само подозирате през какво е преминал. Искате да се подготвите, за да можете да се държите адекватно. След като напусне пенитенциарното заведение, правонарушителят има нужда от сериозна подкрепа от страна на семейството, близките и приятелите си, за да успее успешно да се реинтегрира в обществото.  Специалистите на СНЦ „Алтруист” ще ви помогнат да намерите верния подход;

Социално посредничество

Социалните работници на СНЦ „Алтруист” са на ваше разположение, за да ви помогнат да откриете възможностите, които имате за получаване на социални помощи.

Не знаете какво ви се полага? Не знаете към кого да се обърнете за информация и помощ? Не знаете какви документи трябва да попълните и да представите?

Обадете се, уговорете си час с нашия социален работник и ще получите добронамерена и компетентна помощ. Ние пък ще публикуваме въпросите и отговорите тук, в сайта, за да може и други хора, със същия проблем бързо и безпроблемно да намерят отговорите, които са им необходими.;

Юридическо консултиране

Юристите на СНЦ „Алтруист” са на ваше разположение, за да ви помогнат да се ориентирате в лабиринта, наречен българско законодателство. Можете да зададете въпроса си по телефона или след предварителна уговорка да дойдете в офиса и лично да разговаряте с нашите юристи. Ако проблемите ви са в сферата на нашата дейност, ще получите възможно най-добронамерената и компетентна консултация. Ние пък ще публикуваме въпросите и отговорите тук, в сайта, за да може и други хора, със същия проблем бързо и безпроблемно да намерят отговорите, които са им необходими.;