Място на изпълнение на проекта: Затвора - Варна

Период на изпълнение: 01.04.2015 - 30.08.2015 (5 месеца)

Източник на финансиране: Дирекция „Превенции” към Община Варна

Конкретни цели на проекта:

  •      Защита от домашно насилие и осигуряване на навременна и адекватна защита на пострадалите от домашно насилие.
  •      Осигуряване на защита, възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно насилие и услуги за работа с извършителите на домашно насилие.
  •      Намаляване проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото.

Целеви групи:

  • пълнолетни правонарушители (18 – 25 г.) с проблемна употреба на наркотици, изтърпяващи ефективни наказания в затворническо общежитие „Разделна” към Варненския затвор, с предстоящо излизане на свобода до 6 месеца;