Във връзка с реализирането на дейности по проект „Овладей страстта, излекувай душата си”, който се реализира с финансовата подкрепа на Държавната комисия по хазарта, Управителният съвет на СНЦОД „Алтруист” свиква на 22-ри и 23-ти декември 2015 г. от 15 часа в офиса на сдружението работни срещи със сътрудници, доброволци, съмишленици и/или заинтеровани лица. Офисът на организацията се намира във Варна на ул. „Балик” 8.

Целта на срещите е присъстващите да бъдат запознати с целите и задачите на проекта. Онези от присъстващите, които желаят и отговарят на изискванията, ще имат възможност да се включат в реализирането на дейностите като анкетьори.

Изисквания: - образование не по-малко от средно;

Качества на характера – комуникативност, добронамереност, експедитивност;

С предимство ще се ползват сътрудници, които вече са се включвали в работа по проекти на сдружението.

На място ще се проведе кратко събеседване.

Моля, попълнете и носете CV (бланката, прикачена по-долу)

За въпроси можете да се обаждате на тел. 0894 360 178 и 052 995 332.