Новини

"Алтруист" си има вече дом

С решение № 315 от 11 май 2015 г. на Министерски съвет на Република България и заповед №УИ-15-7704-2 от 18 май 2015 г. на областния управител на област с административен център Варна на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алтруист&r...

Подробно

Засадихме 35 дръвчета

Сдружение с нестопанска цел "Алтруист" предостави на ръководството на Варненския затвор 35 фиданки от дървестните видове явор, ясен, шестил, дъб, туя, хибискус. Началникът на затвора реши, че дръвчетата трябва да бъдат засадени в района на ...

Подробно

Великденски концерт във Варненския затвор

На 17-ти април се състоя традиционният Великденски концерт за лишените от свобода във Варненския затвор. Концертът се финансира от Наблюдателната комисия на Общински съвет - Варна и се организира от сдружение с нестопанска цел в обществена полза &quo...

Подробно

Договор между СНЦ "Алтруист" и Община Варна

На 24-ти март 2015 г. между СНЦ "Алтруист" и Община Варна бе сключен договор N Д-15000317-Вн. С договора се възлага на сдружението да реализира утвърдената програма на Наблюдателната комисия към Общинския съвет - Варна. Програмата предвижда...

Подробно

Информационен ден на Дирекция Бюро по труда

На 20-ти март 2015 г. Председателят на УС на СНЦОД „Алтруист” взе участие в организирания от Дирекция „Бюро по труда” към Агенция по заетостта информационен ден. Специалистите от  Бюрото презентираха включените в Национал...

Подробно

Договор между СНЦ "Алтруист" и дирекция "Превенции" към Община Варна

Успешното сътрудничество между СНЦ "Алтруист" и дирекция "Превенции" към Община Варна продължава и през 2015 година. На 19-ти март бе подписан договор за реализиране на програма „Изграждане и позитивиране на адекватни с...

Подробно