Имало и политици, които изпълняват обещанията си! От всички кандидати за кметския стол единствено Данаил Папазов откликна на молбата на Управителния съвет на СНЦ "Алтруист" за помощ. След като огледа сградата на ул. "Басанович" 118, той изпрати фирма, която да оцени ремонта на покрива. Оказа се, че става въпрос за сума, която той не може да отдели. Затова пък обеща и дари за ремонта на сградата 2000 /две хиляди/  лева лични средства!
Искрено Ви благодарим, господин Папазов!
Започваме ремонта с Вашите средства веднага!