Получихме покана за включване в обучението за социално предприемачество, организирано от Българския център за нестопанско право и финансирано от фондация "УниКредит" и фондация "Америка за България". Миналата година ни беше отказано, тази година успяхме. Всичко е добре, когато завършва добре. Важното е да не се отказваш. Keep going!