След като миналата година в последния момент на СНЦ "Алтруист" беше отказано включване в обучението за социални предприемачи, организирано от БЦНП и подкрепено от фондация "УниКредит" и фондация "Америка за България" тази година получихме покана. На 1-ви юли с краен срок 3-ти юли. 2 дни?! За подготовка на бизнес план?! Защо пък не!