Защо Албена, която е жертва на групово изнасилване в миналото, решава да се среща всекидневно с насилници - с убийци, изнасилвачи, крадци? Албена познава най-жестоките престъпници и се опитва да им помогне чрез групови терапии в затвора. Извън него, в социалния център "Алтруист", тя се заема да превентира бъдещи рецидиви.

Виктор е един от посетителите в социалния център. Той е рецидивист с три излежани присъди. Няма илюзии за бъдещето, но е готов да направи поредния опит да се справи с живота. Споделя, че затворът понякога е единствената алтернатива - решава проблемите с оцеляването.

От 1300 мъже, които напускат Варненския затвор, едва пет процента успяват да се социализират и започват работа. Виктор не познава нито един от щастливците. Всички негови приятели са в затвора...