• Насилието поражда насилие.
    Да прекъснем кръга!
  • Насилието не е сила.