На 10-ти май 2017 г. на електронната поща на сдружението се получи съобщение, с което от Агенция за социално подпомагане ни информираха, че със заповед № РД-195/10. 05. 2017 г. на зам. изпълнителния директор регистрацията на "Алтруист" като доставчик на три социални услуги е заличена поради непредставен в срок отчет за дейността за 2016 г.. Основанието беше очевидна грешка, тъй като отчетът беше изпратен по електронен път, каквото е изискването на Агенцията, на 31-ви март 2017 г. - крайният срок за подаване на този вид отчети. Реагирах на мига. Уточних какво е необходимо да се направи, за да се оспори заповедта и го направих. Междувременно недоразумението беше придобило гласност. "Знаете ли, че сте заличени като доставчик на социални услуги?" Прокрадваше се дори лека доза злорадство.
Е, не сме! НЕ СМЕ ЗАЛИЧЕНИ! За радост и щастие на клиентите си и с прискърбие за онези, които са останали излъгани
По асоциация си спомних думите на Марк Твен "Слуховете за моята смърт са силно преувеличени!"
Тук сме! Готови сме да се отзовем и да окажем помощ и подкрепа на всеки, който има нужда от нас.