От 20. 07. 2017 г. стартират проектните дейности по спечеления от СНЦ „Алтруист” пореден проект с фокус към решаване проблеми на младите хора, свързани с хазарт и хазартна зависимост сред млади хора, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл 10А от Закона за хазарта за 2017 г. Периодът за реализиране на проекта е до края на м. септември 2017 г., като предстои реализиране на   обучение на 60 обучители – младежи за придобиване на умения за справяне с рискови ситуации, свързани с хазарт и коморбидни зависимости. Проектът предвижда следните дейности: изработване на програма и материали за обучeнието от експертна група, провеждане на информационна кампания в 3 училища сред 250 души, провеждане на информационни срещи и подготовка и отпечатване на наръчник и материали за обучението. Сдружението предвижда да продължи да работи с формираните групи в 7 училища и след края на проекта, като предвижда ежемесечни срещи и провеждане на състезание за кратка литературна форма – есе или разказ на тема „Хазарт” сред участващите училища, като наградата бъде осигурена от организаторите на хазартни игри, с които „Алтруист” ще направи контакт. Общата стойност на безвъзмездна финансова помощ, която СНЦ „Алтруист” очаква да получи съгласно договор НПИМД №25-00-63/20.07.2017 г. за проект с наименование „Епидемията, наречена хазарт “ е 14 277,48 лв. 

Визитка

Екип

Документи

Социални услуги

Проекти

Отговаряме на вашите въпроси

Сдружение с нестопанска цел „Алтруист”

СНЦ „Алтруист”e независима неправителствена организация, която първа и засега единствена в Североизточна България си е поставила за основна цел превенция на насилието чрез корекция в поведението на лица и групи от лица, извършители на насилие във всичките му форми и проявления.


Подробно 

Информация