Неправителствени организации съдят социалното министерство заради провалени проекти за социално предприемачество. Предприятия за реинтеграция на младежи от интернати и затворници са дисквалифицирани, заради сгрешена комуникация между кандидатите и социалното министерство. Така 18 общини и организации от цялата страна няма да могат да помогнат на уязвими групи от обществото да започнат работа. Мария Чернева работи по темата.

Може и да превъзпитава, но навън обитателите на затвора нямат много шансове да свърнат в правия път

Албена Димова - предс на УС на сдружение "Алтруист": През март месец излезе човек в снега по джапанки. И казва аз няма къде да отида. Той какво ще направи този човек освен да направи ново престъпление, за да влезе на сухо и топло.

Затова усилията на сдружение "Алтруист" е да направи цех за външна облицовка на сгради, в който да работят лишени от свобода.

Албена Димова - предс на УС на сдружение "Алтруист": Които поради нечисто удостоверение за съдимост не могат да си намерят работа и социалното предприятие ще им даде шанс да си заработват по законосъобразен начин парите за прехрана и издръжка.

Голямата им надежда е финансиране по оперативна програма за развитие на социално предприемачество. Търпеливо участват и изчакват 2-те години тромави процедури, закъснения, прекъсвания, нови класации. За да разберат накрая, че проектът им е отхвърлен, заради непредставени в срок документи.

Албена Димова - Не, не сме получавали такъв мейл.
Любен Георгиев - сдружение "Ре-акт" - Не сме получили имейл, че трябва да предоставим документи.

Разочарованието за проваления проект и на сдружение "Ре-акт" е огромно. Тяхната работилница за велосипеди би трябвало да е от изключителна полза за младежи от възпитателни училища и интернати.

Любен Георгиев - Те излизат от тези институции без абсолютно никакви умения, нямат никаква идея как да си намерят работа

Но администрацията в социалното министерство не допуска жалби. Въпреки че според издадена от тях справка е видно, че системата им отчита изпратен мейл, но не получен. Макар и електронно, когато писмото няма обратна разписка, че е получено, няма как да тече определен срок. И би трябвало да го изпратят отново.

Албена Димова - Накрая заради някаква такава техническа тъпа грешка да пропадне целият ни труд, надеждите на толкова много хора.

18 са общините и организациите с отказ заради същото прегрешение. Но на чиновниците това не им се струва странно, за да проверят какво не е наред. И да уведомят например кандидатите чрез информационна система за управление и наблюдение ИСУН, която до тук успешно са използвали за същото. А не да препращат сега потърпевшите да търсят правата си директно в съда. Продължителен и скъп вариант за тях.

Любен Георгиев - До тук имаме забавяне почти 2 години. Представете си, ако почнем да обжалваме, това най-вероятно ще се забави години наред.

В писмен отговор, заместник социалният министър Зорница Русинова убеждава, че писмата са успешно изпратени и няма основание за преразглеждане на решенията. От кабинета на ресорният вицепремиер Томислав Дончев обаче признават за слабост в системата, ще търсят начин да я усъвършенстват. Но отхвърлените кандидати все пак ще трябва да съдят министерството.